Finanční a investiční činnost

Znalost a odhad reakce tržních subjektů nám dodává možnost rychlého a bezchybného jednání při alokaci kapitálu s nejnižším možným rizikem a maximální rentabilitou. V rámci svých distribučních cest využíváme vlastní média k realizaci vašich investičních projektů na strategické a taktické úrovni.

Naše služby zahrnují:

zprostředkování investičního úvěru a různé typy leasingu

nalezení finančních zdrojů a stimulů pro zahraniční obchod

prognóza, analýza a kontrola při rozhodování o umisťování kapitálu 

rozpoznání rizika a odhad návratnosti investice

nalezení zahraniční banky s výhodnými podmínkami devizových operací

Přínosy, které získáte: 

záruka budoucí návratnosti kapitálu se ziskem

možnost financování náročných investičních záměrů

přímá kontrola nad investicemi, která je v souladu s vašimi strategickými cíli

výhodné podmínky podnikání v zahraničních regionech s účastí přímých peněžních vkladů

posílení pozice díky spolupráci s kapitálově silnou zahraniční firmou

snadnější přístup k novým technologiím ve spolupráci se zahraniční firmou

Dokumenty a multimédia:


Přímé investice a development

Nejvyšší stupeň vložení peněžních prostředků představují přímé investice. Nabízíme konzultaci a realizaci finančně náročných vnitropodnikových investic a developingových projektů s návratností od 5 do 20 let. 

Společné podnikání

Jednou z dalších možností je společné podnikání ve formě spolufinancování investičních záměrů, výrobního procesu nebo know-how.

Přímý export 

Přímý export s sebou nese vyšší investice i rizika, ale také vyšší potenciální návratnost. S pomocí exportního financování můžeme zprostředkovat přímé dohody výrobců se zahraničním zákazníkem.