Přímý export

Přímý export s sebou nese vyšší investice i rizika, ale také vyšší potenciální návratnost. S pomocí exportního financování můžeme zprostředkovat přímé dohody výrobců se zahraničním zákazníkem.

V průběhu několika let naše společnost realizuje exportní dodávky zařízení a náhradních dílů z Evropské unie do Ruska a zemí SNS. Ve spektru našich objednávek se nachází nejen zařízení a technika, ale taktéž moderní výrobní technologie a engineering. Exportní financování umožňuje najít optimální řešení pro velké dodávky.

Do sféry našich zájmů patří export kovových výrobků z Ruska a taktéž různých polotovarů a prefabrikátů pro potřeby evropského výrobce v různých průmyslových odvětvích.