Logo Uralex
Kontakt:
Uralex s.r.o.,
centrum vztahů se zákazníky

Telefon ČR: +420 774 433 806
Telefon RF: +7 495 960 92 10
Svět: +883 510 001 246 108
E-mail: info@uralex.cz
Nabídka spolupráce:
Společný investiční projekt výstavby 4 patrového obytného domu za účelem dalšího pronájmu a dosažení zisku.

Země: Česká republika Česká republika
Město: Olomouc

Společné podnikání

Jednou z dalších možností je společné podnikání ve formě spolufinancování investičních záměrů, výrobního procesu nebo know-how. 

Používaje naši zkušenost, můžeme nabídnout společné podnikání nejen cestou založení společného podniku, ale taktéž ve formě akciové společnosti, konsorcia nebo registrace společnosti v zóně volného obchodu.

Optimální využití materiálních zdrojů, spojení ve sféře výroby, vědecko-technické a investiční oblasti je základem společného podnikání.

Naše znalosti v praxi:

V roce 2008 v Běloruské republice byl zaregistorván společný podnik Beltechnospecimport s podílem na účasti české společnosti.

Od chvíle založení Beltechnospecimport , jehož kancelář se nachází na území významného lomu Mikaševiči, se společnost zabývá zpracováním žulové drti a úspěšně spolupracuje se svými evropskými kolegy. Uskutečňuje se koopereace v výrobně hospodářské sféře a obchodu. Došlo k realizaci dodání zařízení na zpracování kameniva v částce nejméně 12 miliónů českých korun.

Dokumenty a multimédia:

Výrobní plocha a práce pásu vibračního drtiče na zpracování suchého materiálu McCloskey S-130.pdf (392 kB )