Historie

Uralex je společnost s ručením omezeným, která vznikla 12. května 2006 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Společnost Uralex s.r.o. působí ve své obchodní činnosti už více jak 6 let od svého založení.

2017

Začátek spolupráce se společností ATM Recyclingsystems pro oblast technologií briketování jemně disperzním prachem feroslitin.

2016

Společnost Uralex byla vybrána dodavatelem softwarového vybavení pro společnost InLine Group v Moskvě.

Podepsání dvou smluv a uskutečnění dodávek zvukoizolačních panelů z Izraele do Ruska, města Moskvy.  

Společnost Uralex otevírá plnohodnotné zastoupení v Rusku, m. Moskva.

Účast ve výběrovém řízení na pravidelnou dodávku flexibilního polymerového balení koncernu MOL Group.

Začátek spolupráce se společností Schalttechnik-Vertrieb-Austerlitz v oblasti výroby high-tech mikrospínačů.

2015

Výsledkem vzájemně výhodných jednání se společnost Uralex stává oficiálním zástupcem Uralplastik-n a.s. z Jekatěrinburgu pro oblast dodávek flexibilního polymerového balení na trhy Evropské unie.

V mezidobí se aktivně pracuje na dodávkách surovin pro partnerskou společnost z Jekatěrinburgu. Dochází k navázání přímých kontaktů s výrobci ExxonMobil, Sabic, Slovnaft a Unipetrol.

Probíhá aktivní jednání s podnikateli z Nigérie o dodávce betonových závodů.

Vytvořením obchodní aliance dochází k otevření nové společnosti v České republice se zahraničním kapitálem v Hongkongu.

2014

Výsledkem úspěšné spolupráce v roce 2013 společnost Uralex získává status oficiálního obchodního zástupce Kyjevského závodu vrtného zařízení v České republice a Slovensku.

Uskutečňují se pravidelné dodávky výplachových čerpadel a náhradních dílů na trhy Evropské unie.

Dochází k rozšiřování sítě kontaktů s firmami z Ruska v oblasti výroby a dodávek vrtných souprav.

Plnění smlouvy o dodávce malých architektonických forem pro inovační centrum Skolkovo v Moskvě.

2013

Společnost Uralex se stává oficiálním obchodním zástupcem výrobce betonových závodů Merko CZ, a.s.

Plnění smlouvy o dodávkách zařízení a náhradních dílů pro partnerskou společnost na olympijské objekty ve výstavbě v Soči.

2012

Uzavření smluv a dodávka pro partnerskou společnost zařízení na olympijské objekty v Soči k rozmístění a kvalitního uspořádání území a specializovaných povlaků.

Podepsání partnerských smluv se společností Mogilevliftmaš z Běloruska.

2011

začátek spolupráce s leasingovými společnostmi v Moskvě

svoji distribuční síť jsme rozšířili na Dálný Východ Ruské federace

proaktivní jednání o rozvojových projektech v Olomouckém kraji za podpory zahraničních investorů z Ruské federace

zahájení marketingového průzkumu v oblasti moderních technologií na zpracování zdravotnického odpadu

2010

úspěšné prosazení zájmu tuzemských výrobců na trzích v Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny jednání o poskytování služeb pojišťovacích společností a finančních organizací

dodání náhradních dílů a doplňkových částí pro průmyslové společnosti Uralského regionu

2009

jednání s obchodními partnery o dodání zařízení a navazování nových zahraničních kontaktů.

otevření zahraniční kanceláře v Bělorusku. Založení dceřiné společnosti Technospecimport, která se specializuje na export technologií a průmyslových zařízení.

prezentace a distribuce těžebních zařízení a strojů společností Kinshofer, McCloskey, Stavebni stroje na trzích SNS

organizace a provedení reklamní kampaně, účast na mezinárodních veletrzích

import kovových výrobků do Evropské unie

 

2008

dochází ke změně organizační struktury a formování nových strategických cílů. Uralex s.r.o. se stává právně a ekonomicky nezávislým subjektem

2007

Uralex rozšiřuje portfolio kovových výrobků a posiluje svůj vliv ve formě přímého importu a výhradního obchodního zastoupení

 

2006

založena společnost Uralex jako dceřiná společnost metalurgického holdingu OAO «MAXI-GROUP» ve městě Jekatěrinburg

mezi hlavní cíle patří distribuce ocelářských výrobků na evropský trh, vytvoření společné obchodní sítě, hledání nových technologických postupů a jejich zavedení v oblasti servisních center kovových výrobků