Individuální přístup

Vlastní informace obsahuje hodnotu, která je nutnou a zároveň postačující podmínkou dynamického, úspěšného rozvoje a konkurenční výhody. 

Do naší nabídky patří bezplatné konzultace v ekonomické a právnické oblasti.

Taktéž poskytujeme poradenské a informační služby s řešením koncepčních a málo strukturalizovaných problémů.

V naší kompetenci je: 

překlad brožur, cizojazyčných materiálů a technických podkladů

zajišťování víz, ubytování a organizace obchodních jednání se zahraniční delegací

vyhledávání kontaktů

Hlavní přínosy:

Úspora času a osobních výdajů

Úspora firemních nákladů


Monitoring tržního prostředí

Klíčovým předpokladem úspěchu ekonomického rozvoje společnosti 21. století je informace jako důkaz konkurenceschopnosti.

Consulting 

Náš balíček konzultačních služeb zahrnuje stanovení základních pilířů vašeho podnikatelského záměru. 

Znalecké posudky

Na základě vaší žádosti zpracováváme znalecké posudky.