Consulting

Náš balíček konzultačních služeb zahrnuje stanovení základních pilířů vašeho podnikatelského záměru. 

S mírou expanze a využití příležitostí vaší společnosti vybíráme nejvhodnější vstupy na zahraniční trhy ve formě exportu, joint venturing nebo přímých investic v zahraničí.

S požadavkem odbytu na domácím trhu provádíme analýzu mikroprostředí. S důrazem na koncepční a technické parametry vyhledáme pro vás standartní řešení stanovené na podmínkách vašeho oddělení nákupu a prodeje se zárukou nejvyšší kvality komplexního výrobku nebo služby.

Do našich služeb patří:

rychlá a operativní komunikace

kvalifikované a strukturální rozhodování

efektivní řešení spektrálních a lokálních otázek

zajišťování kooperace strojírenské výroby

Mezi hlavní přínosy patří:

znalost místní kultury a asistence při obchodních jednáních

zprostředkování a osobní kontaktování dodavatele po dohodě

snížení rizik spojené s rozhodováním

důvěra v dodržení obchodních a právních závazků

přímé a seriózní jednání

loajální přístup

Dokumenty a multimédia: