Monitoring tržního prostředí

Klíčovým předpokladem úspěchu ekonomického rozvoje společnosti 21. století je informace jako důkaz konkurenceschopnosti. 

Naše doporučení správných a optimálních kritérií dodává záruku zisku při manažerském rozhodování a zajištění kritické informační potřeby.

Včas a s dobrou vypovídací schopností pro Vás nalezneme a zhodnotíme dostupnost alternativ s požadavkem na ekonomickou úsporu nákladů a času.

V naší kompetenci je:

komplexní analýza

předpoklad a trendy vývoje makroprostředí regionu

výběr zákazníka

lokalizace konkurenčních firem

volba způsobu distribuce

politické, kulturní, technologické, ekonomické a demografické trendy

definování trhu

formální postup a veřejnosprávní požadavky

stanovení strategie k realizaci obchodu

vývoj cenové hladiny a dopad na firmu