Znalecké posudky

Na základě vaší žádosti zpracováváme znalecké posudky. 

Stanovujeme cenu a odhad motorových vozidel, strojů, zařízení a technologií. 

Oceňování vypracováváme pro potřeby soukromých osob, podnikajících fyzických osob a firem, soudu různých stupňů a pro potřeby orgánů státní moci činných v trestním řízení a v soudním řízení.

Znalecké posudky se vztahují k následujícím oblastem:

policejní vyšetřování

pozůstalostní řízení

rozdělení majetku při rozvodovém řízení

nabytí majetku firem

převody majetku firem

rozdělení majetku firem

prodeje majetku firem

příspěvku na vozidlo pro zdravotně postižené

případně v dalších oblastech

Znalecké posudky jsou vypracovány podle Znaleckého standardu č. I. schváleného ministerstvem spravedlnosti České republiky ze dne 29. ledna 1990 pod č.j. 36/90 org. , znaleckého standartu č. VIII. pro oceňování movitého majetku, VUT Brno ze dne 10.9.1998 a metodické pomůcky pro oceňování strojů a zařízení doporučené poradním sborem předsedy Krajského soudu v Praze v roce 1995 k používání pro znalce oborů ekonomika, ceny a odhady, pro specializace stroje a zařízení a všeobecné strojírenství.

Podle Znaleckého standardu číslo 1/2005 pro oceňování motorových vozidel. Podle dalších rezortních vyhlášek a nařízení.