O společnosti

V průběhu několika let nabízíme návrhy investičních projektů, kvalifikovanou podporu prodeje jako nezávislý článek firemního útvaru na trzích České republiky, Ruské federace, SNS a Evropské unie. Uspokojení potřeb a vznik hodnoty pomocí správně zvolených nástrojů vytváří pro nás cestu k jakékoli obchodní činnosti.

Jsme společnost s velkou sítí obchodních partnerů. Nabízíme individuální řešení vašich obchodních záměrů a realizaci vlastních nápadů a myšlenek, které dodají vaší společnosti image a mediální ohlas.

Vždy vyjednáváme výhodné obchodní podmínky, které ušetří čas a peníze našeho klienta. 

Hlavním přínosem našich služeb je bezbariérový vstup výrobců a dodavatelů na nové trhy. Dopomáháme firmám k rentabilitě a ziskovosti jejich výrobků a služeb.


Úvodní slovo ředitele

Krátké úvodní slovo našeho generálního ředitele.

Organizační struktura

V této rubrice vám představujeme organizační složení společnosti a její organizační strukturu. 

Historie

Uralex je společnost s ručením omezeným, která vznikla 12. května 2006 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Společnost Uralex s.r.o. působí ve své obchodní činnosti už více jak 6 let od svého založení.

Poslání a strategie 

V této kategorii Vám představujeme hlavní celopodnikové cíle našeho managementu a vedení podniku.