Partnerství

Vyhledáváme pro Vás kontakty a informace, které jsou velmi těžko dosažitelné nebo takřka nedostupné.  Společný dialog a vzájemný obchodní vztah zvyšuje potenciál prodeje výrobku a hodnotu firmy, proto mezi naše cíle patří důraz na komunikaci s výrobcem a dodavatelem. 

Pro předpoklad pozitivního rozvoje společných partneských vztahů náš monitoring tržního prostředí stane konkurenceschopným nástrojem ve vaší firmě. 

Na základě dialogu zajistíme a sestavíme nejvhodnější plán postupů v místě odbytiště vašeho produktu s možností finančního zabezpečení. 

Naše společnost v kooperaci se svými partnery vytváří jedinečnou multidimenzionální distribuční síť. V důsledku dosažení multiplikačního efektu jednoty naše síť patří mezi vysoce efektivní a výnosné celopodnikové nástroje. 

Předpoklad realizace společných kroků ke společným obchodům vytváří unikátní možnost poznat přátelské a opravdové vztahy.

Výhody, které získáte:

správná a účinná alokace finančního a fyzického kapitálu

výběr správného dodavatele/ nebo zákazníka

využití naší distribuční sítě ve váš prospěch

stabilní řízení budoucího očekáváného vývoje

aktivní pozice vůči konkurenci a současnému vývoji


Společná jednání

Dosažení dohody o ceně a dalších podmínkách smlouvy až k fyzickému uskutečnění obchodu určuje budoucí návratnost vloženého kapitálu. Operativně pro vás upravíme a přizpůsobíme nabídku podle aktuálních potřeb a požadavků s důrazem na regionální a mezinárodní standardy.

Výhradní obchodní zastoupení 

S výhradním postavením na trhu vlastníme právo na prodej zboží a know-how našich partnerů na území České republiky, Slovenska, Ruské federace a bývalých sovětských republik.