Poslání a strategie

V této kategorii Vám představujeme hlavní celopodnikové cíle našeho managementu a vedení podniku.

Poslání:

Stěžejním cílem společnosti Uralex je regionální a mezinárodní podpora obchodní aktivity zahrnující celé spektrum ekonomických činností. Prioritní osu našeho poslání tvoří nalezení úzce specializovaných tržních vazeb pro malé podniky a individuální zákazníky se zárukou vysoké kvality a dlouhodobé spokojenosti.

Vize:

Růst obchodní sítě a hodnoty společnosti

Obchodní činnost:

Hlavní náplň naší obchodní činnosti spočívá v proexportní politice v rámci evropského trhu. Mezi naše prioritní cíle patří pomoc evropským exportérům a cizojazyčným společnostem v navázání obchodních vztahů a podpory jejich obchodní aktivity.