Realizace prodeje pneumatických kladiv do Běloruska

Podepsání smlouvy o dodání pěti kompletu pneumatických kladiv značky LACROIX ML 33.

 

Datum: 20.února 2009

Společnost: Beltechnospecimport     

Průmyslové odvětví: Spotřební zboží a služby

Místo: město Minsk  

Země Bělorusko