Služby

Uralex s.r.o. disponuje širokou nabídkou komplexních služeb s rozsáhlým pokrytím tržních segmentů. Významný důraz klademe na komunikaci s klientem.

S oporou na vlastní zkušenost a navázanými vztahy s našimi partnerty jsme připraveni poskytnout servis v různých odvětvích a směrech, od individuálního přístupu v tvorbě podnikání a distribuce zboží až po společné investiční projekty. 

K dispozici našeho klienta je soubor služeb, a to marketing, právní zajištění, znalecké posudny, transportní logistika a financování.


Individuální přístup

Vlastní informace obsahuje hodnotu, která je nutnou a zároveň postačující podmínkou dynamického, úspěšného rozvoje a konkurenční výhody. 

Distribuce

Přechod na nové mezinárodní a regionální trhy otevírá cestu k exkluzivním možnostem podnikání. Naše znalost distribučních cest na území Evropské unie a Ruské federace umožňuje nalézt optimální řešení pro váš obchod. 

Finanční a investiční činnost

Znalost a odhad reakce tržních subjektů nám dodává možnost rychlého a bezchybného jednání při alokaci kapitálu s nejnižším možným rizikem a maximální rentabilitou. V rámci svých distribučních cest využíváme vlastní média k realizaci vašich investičních projektů na strategické a taktické úrovni.