Pracovní setkání, ATM Recyclingsystems

26.01.2017 Rakousko - Fohnsdorf

V rakouském městě Fohnsdorf se uskutečnilo pracovní setkání věnované novým technologiím briketování jemně disperzním prachem feroslitin. Hostitelem se stala společnost ATM Recyclingsystems, která je vedoucím evropským výrobcem zařízení na zpracování šrotu a druhotných odpadů. Společně s experty společnosti Uralex byly provedeny testy briketování několika druhů cyklónového prachu feroslitin a kovové strusky. Na základě výsledků jednání se rozhodlo o spolupráci v dané oblasti a přípravě nabídky experty společnosti ATM na specializované zařízení určené k briketování.