Setkání na společné konferenci

11. 9. 2012 , Olomouc - Česká republika

Společnost Uralex se aktivně zúčastnila společné konference českých regionálních podniků a delegátů Běloruské republiky. V průběhu jednání, která se konala v konferenčním sálu Regionálního centra Olomouce, byly navázány bilaterální vztahy se zástupci běloruských společností. Setkání proběhlo za podpory Okresní hospodářské komory Olomouce a Hospodářské komory města Minsk.