Společnost Uralex se zúčastnila konference Forum 2000

14.10.2014, Praha – Česká republika

Tiskový mluvčí společnosti Uralex  se dne 13. října 2013 zúčastnil panelové diskuze pod názvem „Russia: A Non-Democratic Power on the World Stage?“.

Ve Forum Hall paláce Žofín probíhala společná debata za vedení Petra Koláře, bývalého velvyslance České republiky v Ruské federaci. Mezi významné hosty patřili Michail Chodorkovskij - byznysmen, bývalý politický vězeň, Vytautas Landsbergis – dřívější hlava státu Litvy, Andrej Zubov – historik a Daniel Baer – velvyslanec USA při Organizaci bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

V průběhu diskuze se účastníci dotkli aktuálních a zároveň velmi ožehavých témat z oblasti mezinárodní politiky, historického a kulturního vývoje společnosti Ruské federace na počátku 21. století. 

V rámci diskuze o posílení demokratického vědomí ruské společnosti se účastníci shodli na tom, že Evropa musí nejen vytvářet podmínky pro vznik antipatie evropských států vůči autoritativnímu režimu, ale být zároveň připravené nabídnout Rusku hodnoty demokratického státu.

Fotogalerie: